СОУ "Йордан Йовков - гр.Кърджали"

Защита на интегрирано задание с ученици от 12 клас

Публикувано на 03 Дек 2010 (Петък) от nuri

На 02.12.2010 г. се проведе открита публична защита с ученици от XIIклас по интегрирано задание № 1 за учебната 2010 – 2011 г.

Тема: Издаване на периодичен тематичен брой на вестник / списание /.

Участниците представиха електронен вариант и мултимедийна презентация на периодично издание. Учениците изработиха заданието на екипен принцип и по утвърдената английска методика на Уиздъм колидж – северозападен Лондон. По този метод се води обучението по профилирана подготовка в СОУ “ Йордан Йовков “ от 1990 г.,  когато училището става пълноправен член на асоциация “ HELP“.Ръководители и консултанти на екипите са учителите по икономическите дисциплини  Галина Попова и  Керанка Узунова, и по информационни технологии Севдалина Митева и Нурай Нури.

Защитата беше открита от г-жа Галина Попова с кратко встъпително слово “ За медиите и медийната реалност “  [  още за медиите.....]

. Тя акцентира на ролята на медиите в обществото, зависимостта им от рекламодатели, медийния мениджмънт и доверието в медиите. Предостави на вниманието на аудиторията критериите, по които учениците ще бъдат оценявани.

По предварително изтеглен жребий екипите представиха своите разработки на хартиен и електронен вариант чрез мултимедийна презентация.

1. Екип “ Скандал “ – Елизабет Исмаил, Нурие Алиосман, Хайрие Мехмедали и Юзлем Шериф. Седмичен икономически вестник  “ Бизнес България “.

2. Екип “ Екзотика “ – Гергана Начева, Айлин Моарем, Павел Нейчев, Осман Ахмед, Сабиха Кадир и Севджан Сали. Седмичен вестник  за природозащитените обекти,  птици и животни на територията на Р. България “ Природа под  закрила “.

3. Екип “ King“ – Джейлян Коджабаш, Кремена Чобанова, Лейля Мюмюн, Севил Ахмед и Фатме Мустафа. Седмично списание за музикални стилове, индустрия,  хардуерна и софтуерна музикална техника “ Highmusic“.

4. Екип “ Надежда “ – Гюлсевим Халил, Фатме Мехмед и Даяна Арабаджиева. Седмичен вестник за влиянието на наркотиците, тяхното разпространение, превенциии и защита “ Antidote“.

5. Екип “ Jontry“ – Наджие Юмер, Сибел Али, Джошкун Тахир, Хюсню Хюсню и Дженай

Али. Седмичен вестник за реформите в сферата на здравеопазването “ Здраве и живот “.

6. Екип “ Идеал “ – Севгинар Юсеин, Исмегюл Кадир и Лейла Исмаил. Седмичен вестник за селското стопанство “ Аграрен свят“.

7. Екип “ Forever“ – Хюрю Фаик и Тюркян Мехмед. Седмичен вестник за проблеми в сферата на средното и висшето образование “ Образомателен фокус “.

8. Екип “ Relax“ – Ерсин Нури и Месут Халил. Седмичен естник за новости в автомобилния свят “ AutoBuild“.

Публичната защита се проведе пред ученици и учители. Специални гости бяха и журналистката Радка Петкова и фоторепортерът Петко Борисов от вестник “ Нов живот “, които задаваха въпроси, участваха в дискусията и изразиха възхищението си от професионално изготвените задания.

Автор Галя Попова


Споделис приятели

Общо 0 коментара

Добавяне на нов коментар


Моля изчакайте ...
loading...